-Μπανιέρες - HALCYON 175X80

Λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες: 

Carronite    ΑΠΛΗ   ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Εξωτερικά   γυαλισμένη     175Χ80