-Πλακάκια δαπέδου απομίμηση ξύλου - Artistica Due Eccellenza nr.4